התפיסה האמנותית הפלורליסטית

במסגרת לימודי אמנות במסגרות שונות תלמדו על התפיסה האמנותית הפלורליסטית. לימודי אמנות גם יקנו לכם כלים להעביר לתלמידים של חשיבותה וערכיה של התפיסה האמנותית הפלורליסטית. וזאת אם אתם חושבים לרכוש מקצוע של הוראת האמנות.
אמנות כתשקיף של תרבות
אמנות היא תשקיף של תרבות, אם בעבר היחס אל תרבויות ואל תחומי אמנות היה יחס היררכי הרי היום חשוב בחינוך ככלל ובמסגרת לימודי אמנות בפרט להקנות ולהפנים את התפיסה האמנותית הפלורליסטית. אם בעבר התייחסו אל אמנות של תרבויות מסוימות כעליונות ואל תרבויות אחרות כפחותות חשיבות הרי היום משתדלים להתייחס אל כול התרבויות ואל כול סוגי האמנות כשווים ובעלי ערך גבוה כול סוג אמנות בפני עצמו.
ביטול תפיסה תרבותית היררכית
תפיסת עולם היררכית דורשת מתרבויות וסוגי אמנות שונים להתבטל אל מול סוגי אמנות אחרים. בתפיסה האמנותית הפלורליסטית יש מקום וחשיבות לכול סוג של אמנות וגם סוגי אמנות שנחשבו בעבר פחותים או נחותים מקבלים מקום של כבוד ויש להם חשיבות בפני עצמם. הפלורליזם הוא גורם מרכזי באמנות עכשווית ורוח הפלורליזם הוא גורם חשוב שנלמד ומוקנה במסגרת לימודי אמנות.
בלי חוקים של נכון או לא נכון
אם בעבר הייתה נטייה לאחידות ולמוחלטות, לחוקים קשיחים של נכון ולא נכון באמנות הרי הפלורליזם באמנות דוחה תפיסות אלה הפלורליזם דוחה אחידות ומוחלטות ומעודד שילוב גישות, מגוון עשיר, ויצירה סימולטנית. פלורליזם באמנות הוא חלק בלתי נפרד מחשיבה פוסט מודרנית – חשיבה פוסט מודרנית מאפשרת לגישות שונות ומנוגדות לחיות זו בצד זה בקבלה הדדית. וכך גם החשיבה הפוסט מודרנית והפלורליזם – מאפשרים קיום גישות שונות באמנות במקביל מבלי שגישה תבטל גישה אחרת או תנסה להתאים אותה ולהפוך אותה לגישה מתאימה לרעיון בודד ואחיד.
מתן לגיטימציה לתנועות אמנות רבות
פלורליזם באמנות שהוא חלק חשוב מתוך לימודי אמנות מאפשר למספר גדול של תנועות יצירה לפעול במקביל כאשר לכול אחת מהן זכות קיום ויחיד משלה. אף גישה לא מבטלת גישה אחרת ואין נכון או לא נכון באמנות. כול גישה יכולה לשאוב ולהיות מושפעת מכול תקופה היסטורית באמנות במסגרת לימודי אמנות מודרנית תגלו כי אמנות מודרנית שואבת מכול התקופות ההיסטוריות באמנות ולא בוחרת תקופה מסוימת כהשראה וכמקור ליצירה.
אמנות בעלת אמירה מגוונת
אמנות פלורליסטית פותחת מקום לאמירה חברתית ופוליטית. היא לא חוששת להביע דעות ולהעביר מסרים בעוצמות שונות. היא מאפשרת עיסוק בנושאים חברתיים חשובים כגון נושא מיעוטים בחברה, איידס, מלחמות, הומוסקסואליות ופמיניזם. התפיסה הפלורליסטית באמנות היא חלק חשוב מתוך אמנות מודרנית ולכן תפיסה זאת היא חלק חשוב היום מתוך לימודי אמנות. בזכות הגישה הפלורליסטית, האמנות המודרנית יכולה לזעזע, ולטלטל את הצופה בה, לגרום לרגש ולרעיונות אצל הצופה בה וכך להשיג את מטרותיה.